<< Vorige pagina

18 november 2016

Gewestpresident Oost- en Zeeuws-Vlaanderen Jan De Waele


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds kort is Jan De Waele gewestpresident in Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. We stellen hem graag aan u voor.

 

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad?

Lid sinds 2003. Voorzitter afdeling Denderland 2012–2015.

 

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Ik werd ‘gelokt’ door de toenmalige voorzitter rond het thema van de Nederlandse taal die mij, ook beroepsmatig, nauw aan het hart ligt. Ik wist toen ook wel dat de toenmalige voorzitter ‘de Vlaamse zaak’ zeer genegen was. Mogelijks was hij achteraf wat ontgoocheld over het feit dat ik politiek ongebonden ben.

 

Waarom wilde u Gewestpresident worden?

De initiële grondidee van positief elitarisme en de systematiek van het individueel uitdragen van de Nederlandse taal en cultuur met het oog op de uitbouw van een netwerk, sprak mij aan, evenzeer als thans de nodige actualisering van de visie van de Orde. Heel concreet kan ik mij grotendeels scharen achter het huidige beleidsplan van de Presidente, Godelieve Laureys, die ik op gewestniveau ben opgevolgd.

 

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?

Enthousiasmering van de gewestvergaderingen en van de afdelingsactiviteiten. Werken aan een betere doorsijpeling van de ideeën van de Orde naar de leden. Er bestaat wat apathie bij de leden.

 

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Geen flauw idee. Ik hoop als iemand die met een mengeling van humor en ernst, enthousiasme teweeg heeft gebracht.


Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Wierook.

 

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Dat ik hard heb moeten leren om mijn zenuwachtigheid te onderdrukken. Dat ik het behoorlijk moeilijk heb met mensen die de nulmeridiaan denken te mogen afbuigen in hun richting. Dat ik numismaat ben.


ReactiesTerug naar overzicht »