<< Vorige pagina

22 november 2019

Voorlezen aan jonge kinderen met een taalachterstand werkt en Den Haag doet het


In het kader van NT&C werd in de afdeling Den Haag voorgesteld om mee te gaan doen met het project VoorleesExpress. Ondergetekende was een van de eerste Princeleden die zich aanmeldde. Inmiddels heb ik een aantal keren uit Nederlandse kinderboeken voorgelezen aan een jongetje van zes, dat nog niet zo lang in Nederland woont. Het jongetje is heel enthousiast over het voorlezen. Ik ook.

 

 

De hoog-opgeleide ouders van 'mijn' voorleeskind komen uit het Midden-Oosten. Zijn vader kwam werken in Nederland. Zijn moeder spreekt Arabisch en Engels met hem. Na een verblijf op een Engelstalig dagverblijf besloten de ouders hem op een Nederlandse school aan te melden, omdat zij van plan zijn voor langere tijd in Nederland te blijven.

 

Taalachterstand

 

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand en in de leeftijd van twee tot acht jaar extra aandacht krijgen. Deze taalachterstand is veelal het gevolg van ontbrekende kennis van het Nederlands bij de ouders, zowel immigranten als tijdelijke expats. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij hen thuis om in het Nederlands voor te lezen en samen met (een van de) de ouders te werken aan taal en leesplezier. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Het initiatief is gestart in Utrecht. Inmiddels is de VoorleesExpress uitgegroeid tot een landelijk netwerk en wordt er gewerkt in meer dan honderd Nederlandse gemeenten. Er zijn al meer dan 30.000 gezinnen bereikt en begeleid. 

 

Twintig weken

 

De 'voorlezer' gaat twintig weken lang één keer per week op een vaste middag of avond langs bij een gezin in de buurt. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd. Er wordt voorgelezen, maar ook breder gekeken op welke manier kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Bijvoorbeeld door middel van taalspelletjes, want geen enkel kind kan een uur lang stil zitten luisteren.

De vrijwilliger van de VoorleesExpress wordt getraind en begeleid door middel van persoonlijke begeleiding en e-learning. Met het e-learning programma kan kennis worden opgedaan over interactief voorlezen, meertaligheid en het betrekken van de ouders bij het voorlezen.

 


Een voorlezer van VoorleesExpress in actie (foto: website VoorleesExpress)

 

Onderzoek

 

Dat voorlezen echt werkt, bleek uit het onderzoek 'Werkt de VoorleesExpress?', uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Stichting Lezen. In totaal namen 176 kinderen deel aan bovengenoemde effectstudie: 95 in de experimentgroep en 81 in de controlegroep (een wachtlijstgroep). De effecten van de interventie zijn tijdens, direct na, en enkele maanden na afloop in kaart gebracht. De onderzoekers keken naar woordenschat, verhaalbegrip, boekenkennis van het kind, de intensiteit van voorlezen door de ouders en de betrokkenheid bij voorlezen door het kind.

 

Verhaalbegrip

 

De resultaten wijzen uit dat de VoorleesExpress werkt. De kinderen gaan niet vooruit in woordenschat, maar wel in verhaalbegrip en het aantal boeken dat ze kennen. Hun ouders gaan naar eigen zeggen bovendien intensiever voorlezen. De stijgende lijn in de boekenkennis van kinderen en het voorleesgedrag van ouders blijkt door te zetten ook nadat de 'interventie' na twintig wekelijkse bezoeken is geëindigd.

 

Opgewonden

 

Mijn voorleeskind is ’s ochtends al opgewonden en bezig met wat er ’s middags gaat gebeuren. Maar ook voor de voorlezer is het een verrijkende bezigheid. Je krijgt al snel een band met het kind en maakt kennis met nieuwe Nederlanders en hun gewoonten en problemen. Je kunt ook vaak tips geven die hun integratie in de samenleving vergemakkelijken. Ik kan het alle leden van de Orde van den Prince alleen maar aanbevelen om ook voorlezer te worden.

 

Ino Mulders

Voorzitter afdeling Den Haag

 

 

 

Benieuwd? Lees hier meer: https://voorleesexpress.nl/locatie/denhaag of https://voorleesexpress.nl/


ReactiesTerug naar overzicht »