Wat is de Orde van den Prince?

De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in gezins- en familieverband. 

 

De Orde van den Prince bestaat uit lokale afdelingen waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen. 

 

De Orde van den Prince hecht grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

 

De Orde van den Prince is een besloten vereniging. Nieuwe leden worden geïnstalleerd door de afdelingen op voordracht van leden.