Stichting


De Orde van den Prince werd in november 1955 gesticht op initiatief van de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe.  Het initiatief om een Nederlandstalig genootschap te stichten met als doel vooraanstaande sprekers van het Nederlands en dragers van de Nederlandstalige cultuur te verenigen kan natuurlijk niet los gezien worden van de toenmalige dominantie van de Franstaligen in België.  Toch werden al heel vroeg Nederlandstaligen buiten Vlaanderen, vooral in Nederland bij het initiatief betrokken en kon de Orde haar grensoverschrijdende ambities waar maken.