Rechtsvorm en structuur

De Orde van den Prince is een vereniging naar Nederlands recht. Zij heeft volledige rechtspersoonlijkheid. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.
Er zijn thans 96 plaatselijke afdelingen,verdeeld over 12 gewesten, waarvan 54 in Vlaanderen, 27 in Nederland, 4 in Wallonië en 11 elders in de wereld.
De leden komen doorgaans eenmaal per maand samen in hun afdeling voor een lezing met discussie of voor een andere activiteit.