06 oktober 2017

Leergangen Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur voor Zuid-Afrikaanse leerlingen


Eenders en Anders. Dat is de naam van elf speciaal ontwikkelde leergangen Afrikaanse, Vlaamse en Nederlandse cultuur. Het werd ontwikkeld door het Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaanderen (SASNEV) in Kaapstad. Vorige maand werd het in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam gepresenteerd door SASNEV-directeur en Ordelid (Kaap de Goede Hoop) Eureka Barnard. ”Continenten bij elkaar brengen, elkaar verstaan”, dat is volgens haar het doel van de leergang.

 

 

Van links naar rechts Liza Voppen (voormalig projectmedewerker SASNEV), Eureka Barnard (directeur SASNEV) en Margriet van der Waal (sinds 1 september hoogleraar Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam).

 

 

Twaalf scholen

 

Er zijn in totaal elf leergangen ontwikkeld met officieel goedgekeurde lesthema’s. Via deze leergangen kan het Afrikaanstalige basis- en middelbaar onderwijs kennis maken met de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. Eureka Barnard was de grote animator en trekker van dit project en zij heeft er jarenlang leiding aan gegeven. Tot nu toe hebben twaalf scholen zich aangemeld voor dit uitermate interessante project. Dit mag een enorme prestatie genoemd worden, aldus Guido van den Berg, directeur van het Zuid-Afrikahuis in zijn inleidende woorden.

 

 

                                              Eureka Barnard (directeur SASNEV) en Guido van den Berg
                                              (directeur van het Zuid-Afrikahuis) tijdens de presentatie.

 

 

 

Asterix en Obelix

 

In één van de lespakketten worden Sint-Nicolaas, Kuifje, Asterix en Obelix, Manneke Pis (gekleed), ridders en ander rolmodellen behandeld. Deze voor ons bekende figuren zijn in Zuid-Afrika volledig onbekend. Door de leergangen leren de leerlingen de taal en cultuur kennen van Vlaanderen en Nederland. Als men die taal eenmaal kent, zijn er voldoende bronnen om Nederlands te leren lezen door middel van boeken van populaire Nederlandstalige schrijvers. Ook zijn er voldoende e-boeken beschikbaar. Er zijn maar weinig boekwinkels in Zuid-Afrika.

 

Hand- en spandiensten

 

Vlaamse en Nederlandse Ordeleden hebben veel hand- en spandiensten verleend bij de totstandkoming van de elf leergangen, zowel inhoudelijk als redactioneel. Dank voor de grote inzet aan dit project was dan ook zijn plaats richting Carlo Heylen (oud-voorzitter afdeling Lier), Annette Oud-van Dijk (thans voorzitter Twente-Achterhoek), Bouke Wouda (oud-voorzitter afdeling Twente-Achterhoek) en Herman Bosmans (afdeling Mechelen, tevens dagelijks bestuurslid Orde van den Prince) en echtgenote.

 

Neerlandistiek

 

Namens het dagelijks bestuur van de Orde van den Prince heb ik de hartelijke felicitaties en dank overgebracht aan mevrouw Eureka Barnard voor dit prachtige project, alsmede aan al degenen die daar op verschillende manieren aan hebben mogen bijdragen. Met dit geslaagde project wordt inhoudelijk bijgedragen aan de activiteiten betreffende Neerlandistiek. Conform de Visietekst wordt zo een concrete, zichtbare, uitnodigende en eigentijdse invulling gegeven aan de doelstelling en de pijlers van het genootschap Orde van den Prince.

 

Jan Weierink

Vicepresident


Reacties

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.