13 mei 2016

Academica van het jaar: VVA-prijs voor An De Moor


"Vanwege haar inzet voor en publieke oproepen tot meer taalzorg, meer taalfierheid en meer taalwaakzaamheid, zowel tijdens haar professionele leven als in haar vrije tijd." Dat was de officiële reden dat Prince-lid An De Moor door het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) uitgeroepen werd tot Academica van het jaar.

Het was voor vele Prince-vrienden een aangenaam weerzien bij de 'creatieve hub' C-Mine in Genk. Voor hen die er niet konden bij zijn tijdens de Algemene Ledendag van de Orde van den Prince in 2012 was het een eerste confrontatie met het verrassende complex. Ook burgemeester Wim Dries was weer de gastheer, met een bevlogen toespraak over zijn Genk, met inwoners van ongeveer zeventig verschillende nationaliteiten. Op 16 april waren we er te gast bij het Verbond der Vlaamse Academici, afgekort VVA. Dit verbond beoogt culturele en maatschappelijke vorming, wil de verspreiding van wetenschap en cultuur bevorderen en behartigt de belangen van academici. Daarnaast staat de verdere Vlaamse ontvoogding en ontplooiing van de Nederlandse cultuur centraal.

 

Jaarlijkse prijs

 

Sinds 2008 wordt jaarlijks de prijs van Academicus van het Jaar uitgereikt tijdens een academische zitting. De prijs wordt toegekend aan een uitmuntende Vlaamse persoonlijkheid, die zich bijzonder heeft ingezet voor onze gemeenschap en van wie de verdiensten algemeen erkend worden. Achtereenvolgens kregen Roger Dillemans, Els Witte, Bart Maddens, Rik Van Cauwelaert, Etienne Vermeersch, Hendrik Vuye, Remi Vermeiren en Luc Devoldere het mooi gestileerde paardje van beeldhouwer Kobe. Het is een eer om in die prachtige lijst van Vlaamse eminenties te worden opgenomen.

Uitreiking


In het eerste deel van de academische zitting kreeg de burgemeester van de gemeente Genk de gelegenheid om zijn 'raderstad' aan het publiek voor te stellen en hoe die stad een vlucht neemt in haar ontwikkeling. Nog wat plechtiger werd in het tweede gedeelte de uitreiking van de VVA-prijs 2016 aan An De Moor en haar benoeming tot Academica van het jaar 2016. Ook binnen de Orde van den Prince is ze een niet onopgemerkte bezige dame.


Voor de uitreiking kreeg Ghislain Duchâteau, vicevoorzitter van het VVA, de gelegenheid de aanzienlijke activiteiten en verdiensten van An De Moor als sterke en zelfbewuste Vlaamse vrouw naar het publiek toe over te brengen. Hij loofde achtereenvolgens haar inzet voor ‘Vlaanderen Feest’, voor de vzw Vlaanderen-Europa, haar inzet als taalbeleidcoördinator van de hogeschool Odisee, haar bijdrage aan de nieuwe methodiek van het taalontwikkelend lesgeven in het hoger en secundair onderwijs in Vlaanderen en in Nederland, haar actiegerichtheid naar het ondersteunen van de status van het Standaardnederlands en zeker ook haar eigen uitzonderlijk knappe beheersing en expressiviteit van datzelfde Algemeen Nederlands.


In haar dankwoord belichtte An De Moor op een vlotte maar ook verfijnde wijze het thema van de Vlaamse identiteit ook in verband met de eigen taal en meer bepaald het Standaardnederlands. Haar toespraak vinden we via deze link.

 

Voor haar inzet voor de Nederlandse taal en cultuur is An De Moor overigens al twee keer eerder in de spreekwoordelijke bloemen gezet. In oktober 2012 kreeg ze de Frans Drijversprijs  en in november 2013 de Orde van de Gentse Draak.


Reacties

Reageren is niet mogelijk op dit bericht.