<< Vorige pagina

14 januari 2016

Symposium OvdP over taalonderwijs Nederlands in de wereld


"De onzekere toekomst van het onderwijs in de Nederlandse taal & cultuur buiten ons taalgebied." Onder deze titel organiseert de Orde van den Prince, samen met de Taalunie en de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) op zaterdag 19 maart 2016 in Antwerpen een symposium. Niet alleen alle secretarissen en gewestcoördinatoren Neerlandistiek (NT&C) zijn uitgenodigd, maar alle geïnteresseerde Prince-leden en in het bijzonder alle bestuursleden van de afdelingen. De uitnodiging geldt ook voor alle gewestpresidenten, niet onbelangrijk te meer onlangs werd besloten NT&C nog meer te integreren in het bestuur. Wij hopen op een succesvol symposium en kijken ernaar uit om veel Prince-vrienden te mogen begroeten op 19 maart in Antwerpen.

 

Paul Jacobs en Pieter Geertsma, Presidiumraadsleden Neerlandistiek (NT&C)
Gerard Hof, Gewestpresident en lid van het Dagelijks Bestuur

 


Achtergrond

 

In 2013 besloten het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs tot forse besparingen op de bijdrage aan de Taalunie. Dit najaar besloot de Nederlandse overheid definitief ook haar aandeel in de financiering van het onderwijs aan Nederlandstalige kinderen in het buitenland te schrappen (NOB).

 

Deze maatregelen tasten zowel het aanbod als de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal & cultuur in het buitenland aan. Hoewel de besparingen in begrotingstermen relatief miniem zijn, hebben ze een levensbedreigende uitwerking op de genoemde gebieden.

 

Op 7 december 2015 stelde de Interparlementaire Commissie van de Taalunie (IPC) in het Vlaams parlement kritische vragen aan de Vlaamse en Nederlandse ministers van onderwijs Hilde Crevits en Jet Bussemaker over de onzekere toekomst van dit onderwijs die deze besparingen teweeg zullen brengen.

 

Een comité van verontruste neerlandici, lexicografen en docenten heeft tijdens deze vergadering eveneens zijn bezorgdheid geuit. Joke van Leeuwen, Dichter der Nederlanden, heeft voor deze gelegenheid een ‘Erfgoedsonnet – voor Hilde en Jet’ geschreven dat zij tijdens de vergadering heeft voorgedragen.

 


 

Symposium

De onzekere toekomst van het onderwijs in de Nederlandse taal & cultuur buiten ons taalgebied


  9.45 – 10.30   Ontvangst met koffie in de Sint-Andries Campus
10.30 – 10.45   Verwelkoming en Inleiding door An De Moor, symposiumvoorzitter
10.45 – 11.30   Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
                           Voorstelling en toekomst van het Nederlands onderwijs in het buitenland.

                           Karen Peters (NOB)
11.30 – 12.15   Taalunie/ Internationale Vereniging Neerlandistiek (IVN)
                           Voorstelling en toekomst van de docentschappen Nederlands in het buitenland.
                           Situatie van het onderwijs Nederlands in Wallonië en de grensgebieden (Noord-Frankrijk,

                           NoordRijnWestfalen en Niedersachsen)

                           Maya Rispens (Taalunie) en Henriette Louwerse (IVN)
12.15 – 13.30   Soep en broodjeslunch
13.30 – 14.15   Interactieve sessies over de wijze waarop de Orde van den Prince betrokken kan worden.
                           NOB Interactieve sessie groep A, Taalunie/ IVN Interactieve sessie groep B
14.15 – 15.00   NOB Interactieve sessie groep B, Taalunie/ IVN Interactieve sessie groep A

                           Angelina van Weerdenburg (NOB), Liesbet Vannyvel (Taalunie) en Iris van Erve (IVN)
15.00 – 15.15   Koffiepauze
15.15 – 15.45   Plenair: Conclusies uit de interactieve sessies en afsluiting door An De Moor

 

 

Erfgoedsonnet
 

Joke van Leeuwen

 

voor Hilde en Jet

 

Het Nederlands zit ons als onze kleren,
je wordt er woord voor woord mee aangekleed.
Omdat wie veel verwaarloost veel vergeet
is erfgoed goed om in te investeren.

 

Op de begroting is dat geld een scheet
dus laat wie ver weg Nederlands studeren
niet zitten straks met de gebakken peren
nog voor ze weten dat zoiets zo heet.

 

Wat door zovelen zo vaak is benut,
die wereldwijd geziene taalcultuur,
die onderzocht wordt, waaraan wordt gewerkt,
dat erfgoed mag gestut, gestuurd, versterkt,
want anders wordt er te veel op den duur
voor altijd gedeletetetetetet.


 

Praktisch

 

Campus Sint-Andries Antwerpen (faculteit Letteren KU Leuven)
Adres: Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen, België

 

De bijdrage in de kosten voor het symposium en lunch bedraagt 15 euro.
Betaling via rekeningnummer KBC IBAN: BE15406207999130, BIC: KREDBEBB op naam van de Orde van den Prince. De betaling geldt als inschrijving.


Gelieve de gevraagde bijdrage uiterlijk vóór vrijdag 4 maart 2016 te betalen.
Vermelding: Symposium maart 2016 evenals naam van de deelnemer en organisatie.
Er zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. 

 

Parkeren kan gratis aan de kaaien langs de Schelde (Sint-Michielskaai).
De Sint-Andries Campus is met het openbaarvervoer te bereiken vanaf het Centraal Station.
Tram 15 tot Premetrostation Groenplaats (3 haltes). Dan Tram 4 van halte Groenplaats tot halte Sint-Andries (1 halte). Dan te voet ± 180 meter.


ReactiesTerug naar overzicht »