<< Vorige pagina

22 maart 2019

Orde van den Prince: extra investeringen voor aanpak laaggeletterdheid hard nodig


De Orde van den Prince heeft met voldoening kennis genomen van het besluit van de Nederlandse regering om meer geld uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid. Toch plaatst de Orde van den Prince vraagtekens bij de hoogte van het uitgetrokken budget en vooral bij de beweging van de overheid om zich terug te trekken en de daadwerkelijke invulling van de steun over te laten aan stichtingen en privé-initiatieven. Ze deelt daarbij de bekommernissen geuit door organisaties als de Stichting ABC en de Stichting Lezen en Schrijven. Extra investeringen in laaggeletterdheid zijn hard nodig, overigens niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen. De cijfers over laaggeletterdheid zijn opvallend gelijklopend in beide delen van ons taalgebied.
 
De Orde van den Prince timmert mee aan de weg en heeft vorig jaar laaggeletterdheid tot een centraal thema van haar organisatie gemaakt, omdat goed kunnen lezen en schrijven door alle burgers binnen het Nederlandse taalgebied van groot belang is. In een toenemend aantal van de bijna honderd lokale afdelingen in Nederland en Vlaanderen wordt door leden van de Orde van den Prince al gewerkt rond dit thema. De Orde van den Prince werkt daarbij samen met professionele en vrijwilligersorganisaties op het gebied van taalverwerving en leesvaardigheid. Laaggeletterdheid stond eerder dit jaar ook centraal op de Algemene Ledendag en recentelijk werd een inspirerende studiedag georganiseerd voor alle coördinatoren Nederlandse Taal & Cultuur van de twaalf gewesten binnen de Orde van den Prince.
 

Orde van den Prince
 
De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap, dat zich inzet voor de bevordering van de Nederlandse taal en van de cultuur van de Lage Landen. De naam van het genootschap verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje, die in zijn tijd als een symbool van verdraagzaamheid gezien werd. Vriendschap en verdraagzaamheid zijn de kernwaarden van het genootschap. Het genootschap telt 3000 leden in Nederland en Vlaanderen.
 
 
Meer info:
 
Godelieve Laureys, president Orde van den Prince,
Godelieve.Laureys@UGent.be, +32 494 94 18 63.
Meer informatie over de Orde van den Prince: www.ovdp.net

 

 

Dit bericht is als persbericht door de Orde van den Prince verstuurd.
 


ReactiesTerug naar overzicht »