<< Vorige pagina

07 november 2018

Nieuwe gewestpresident Brabant-West Arne Gutermann: De Orde moet diverser


Hoe hij na zijn afscheid herinnerd wil worden, weet de nieuwe gewestpresident van Brabant-West Arne Gutermann al. Wat hij graag wil veranderen binnen de Orde ook. "De Orde zou wel wat gediversifieerder kunnen zijn. Niet alleen op het gebied van de man/vrouw diversiteit, hoewel die nu ook weer niet echt dramatisch is, maar ook om de diversiteit qua achtergrond, opleiding, inkomensniveau, samenlevingsmilieu, enzovoort."

 

 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad?

 

Ik ben lid van de afdeling Meise, bij Brussel, sinds een zestal jaren en werd daar al redelijk snel tot secretaris 'gebombardeerd'. Het moet zijn dat men tijdelijk even door de voorraad Chinese vrijwilligers doorzat….wink. Met de toenmalige en ook met de huidige voorzitter van de afdeling zijn we er met het bestuur in geslaagd om een mooie 'schwung' in de afdeling te brengen. Onze sprekerslijsten mogen er zijn en ons NT&C-project behoort bij de beste! Gewestpresident ben ik zo mogelijk nog recenter, sinds 1 september van dit jaar. Ik tel dus zoals een kleine baby nog in weken, niet in maanden.

 

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

 

Het hele concept van Nederlandse taal en cultuur sprak mij erg aan en ligt mij ook daadwerkelijk nauw aan het hart. Dat was voor mij allemaal niet loos. En ik werd gevraagd om lid te worden door een erg charmante persoon….wink.

 

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

 

Ik ben 29 jaar advocaat geweest, maar ben recent volkomen veranderd. Ik doe nu iets totaal anders.

 

Waarom wilde u gewestpresident worden?
 

Het is duidelijk dat de Orde voor een aantal belangrijke uitdagingen staat. Men verwijst dikwijls naar de vergrijzing, en dat is inderdaad één van de uitdagingen, maar er zijn er ook andere, zoals in het bijzonder dan de 'diversiteit' in de algemene betekenis van het woord. Het gaat dan niet alleen om de man/vrouw diversiteit, die inderdaad nog niet optimaal is, hoewel ook niet echt dramatisch, maar ook om de diversiteit qua achtergrond, opleiding, inkomensniveau, samenlevingsmilieu, enzovoort. Op dat vlak scoort de Orde écht nog niet goed. Er heerst een sterk 'soort zoekt soort' gevoel. Dat is niet onlogisch voor een genootschap waar de leden de leden maken, maar het zou wel wat gediversifieerder kunnen zijn.

 

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?
 

Het vraagstuk van de diversiteit is belangrijk, maar de gewestpresident heeft daarvoor niet de juiste werktuigen in handen. Leden worden geworven op afdelingsniveau, dus als GP kan ik daarover enkel wat bewustwording creëren. Wat ik misschien wél kan doen, is het enthousiasme aanwakkeren. Sommige afdelingen zijn wat ingedommeld. Daar terug leven in blazen en de leden terug 'goesting' doen krijgen, zou ik heel fijn vinden.

 

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?
 

Met een wat droevige blik en vochtige ogen: “God, wat was die toch goed.”  wink.

 


Reacties

 • Door Eliane Boileau op 31-01-2019

  Beste Arne,

  Ik ben het helemaal met je eens. Wij - afdeling De Meierij - hebben sinds kort een Marokkaans aspirant lid. Hij heeft al te kennen gegeven graag lid te worden. Maar met zijn kleine inkomen zou de bijdrage voor hem te veel kunnen zijn en zou zijn lidmaatschap weleens niet door kunnen gaan. Wij beraden ons hoe we dit kunnen oplossen.
  Ik ben met hem in contact gekomen via een project van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Weener XL ‘Bossche sferen’.  Zie de website van de gemeente Den Bosch.
  Bij de integratiecursus heb ik meerdere nieuwe Bosschenaren ontmoet. Een help ik met lezen en schrijven. Onze Marokkaan woont al 20 jaar in Nederland en helpt de Syrische vluchtelingen bij het integreren. Het project krijgt Europese subsidie en wordt volgend jaar ook in Belgie bij een aantal gemeente uitgerold. Wellicht een mogelijkheid om zoals wij andere nationaliteiten te laten integreren in de Orde?
  Groet,
  Eliane BoileauTerug naar overzicht »