<< Vorige pagina

28 juni 2019

Gent helpt hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers bij hun studiekeuze en het vinden van werk


De kennis en het netwerk van Princeleden inzetten voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers en samenwerken met bestaande organisaties die hoogopgeleide nieuwkomers aan een studie en/of een baan proberen te helpen. Dat is de kern van het project dat de beide Gentse afdelingen begin dit jaar hebben opgezet. Testcolleges, paneldiscussies en één-op-één mentorbegeleiding voor nieuwkomers zijn de drie onderdelen van de nieuwe en succesvolle aanpak.

 

 

De beide Gentse afdelingen hebben reeds een aantal jaren een NAN-project, Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers. Het is een intense samenwerking tussen Princeleden, verschillende organisaties en nieuwkomers. NAN-projecten richten zich op anderstalige nieuwkomers met interesse in cultuur, die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie. Zij worden in contact gebracht met Princeleden, die hun ervaring en netwerk ter beschikking stellen. De NAN-activiteiten doen vooral een beroep op de persoonlijke inzet van de Princeleden. Tegelijk wil NAN ook een kader zijn waarmee de Orde van de Prince in Gent haar maatschappelijke rol bevestigt. De basiswaarden vriendschap, tolerantie en de Nederlandse taal en cultuur zullen steeds aan de basis liggen van NAN-activiteiten. We doen dit met respect voor de organisaties waarmee we samenwerken en uiteraard apolitiek.

 

 

Testcolleges

 

De eerste NAN-activiteit bestond uit testcolleges aan de Universiteit Gent. Het doel van deze colleges was kandidaat-studenten met een anderstalige achtergrond zicht te geven op de haalbaarheid van het volgen van een academische opleiding. Onze afdelingen Gent I en II zorgden voor zowel de lessen als de docenten. Vanuit hun individuele expertise in recht, geneeskunde, wetenschap, … stonden onze Princevrienden voor een groep jonge potentiële studenten. Het was een bijzonder gesmaakt en op zich laagdrempelig initiatief.

 

Panelgesprekken

 

Daarnaast bouwden de twee afdelingen een intensieve samenwerking uit met de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) van regio Gent. VDAB Gent biedt gerichte vorming en taalopleidingen aan, specifiek voor hoogopgeleide mensen met een anderstalige achtergrond die op zoek zijn naar werk. Onze afdelingen organiseerden voor die groep twee maal per jaar panelgesprekken. Een van onze Princevrienden is de panelleider en stelt kort de andere Princeleden voor aan de anderstaligen. Daarna krijgen de anderstaligen de kans zich één voor één voor te stellen en om vragen te stellen aan het panel. We zorgen voor voldoende diversiteit in achtergrond bij de Princeleden, zodat alle nieuwkomers zeker bij iemand terecht kunnen met hun vragen. Na afloop is er een informeel netwerkmoment, met een hapje en een drankje. Dat is ook zeker het moment om gegevens uit te wisselen, nog wat tips te geven, contacten door te spelen, enzovoorts. We zijn bijzonder tevreden over de grote betrokkenheid van de VDAB en de inzet van de begeleiders van de groepen.

 

Mentor

 

De meest recente activiteit is mentor worden van anderstalige nieuwkomers. Dit is een project in samenwerking met het Minderhedenforum, zowat de bekendste organisatie van nieuwe Vlamingen en etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen. Het Minderhedenforum heeft een project onder de naam Mentor2Work, waarbij Vlamingen gedurende zes maanden mentor zijn van een anderstalige nieuwkomer. Het Minderhedenforum voorziet een intakegesprek met de kandidaat-mentor, om alzo te kunnen inschatten bij wie hij of zij het mentoraat kan opnemen. Daarna volgt een korte coachingsopleiding en vervolgens kan de mentor gekoppeld worden aan een nieuwkomer. Dit biedt een unieke kans aan de anderstalige nieuwkomers om de rijkdom van het netwerk van onze Princeleden te leren kennen en benutten, kennis te maken met de arbeidsethos in Vlaanderen, te proeven van de culturele verschillen, arbeidscompetenties te verhogen, het Vlaams onderwijs of de zorgverlening beter te leren kennen, enzovoorts… Tegelijk is het voor de Princevrienden een mooie opportuniteit om een anderstalige nieuwkomer van heel nabij te coachen. Dit vergt een stevige tijdsinvestering, maar het is ongetwijfeld een bijzonder fraaie maatschappelijke bijdrage.

 

Coördinator

 

Een NAN-project kan enkel slagen als een aantal Princevrienden de kar wil trekken. Daarom is het aangewezen in de afdeling een coördinator te hebben. In de Gentse afdelingen zijn twee leden hiermee belast. Zij verzorgen ook de communicatie naar de andere leden en de externe partners. Zij nemen daarnaast het voortouw om overlegmomenten te organiseren. Het is belangrijk dat de partners vanuit een wederzijds respect enthousiast zijn over de samenwerking met onze Orde.

De twee Gentse afdelingen zijn ervan overtuigd dat NAN een zinvolle bijdrage kan zijn aan de maatschappelijke rol die onze Orde kan en wil spelen. We hopen uiteraard dat andere afdelingen ook initiatieven ontwikkelen die de Nederlandse taal en cultuur bekender maken bij anderstalige nieuwkomers.

 

Afdelingen die ook een NAN-project willen opstarten of die eens willen overleggen hierover, kunnen zeker contact nemen met de Gentse NAN-coördinatoren Jean van der Donk (jean.vanderdonk@gmail.com) en John Caron (johncaron@telenet.be).

 

Jean van der Donk en John Caron


ReactiesTerug naar overzicht »