<< Vorige pagina

15 februari 2018

Borstbeeld Willem I aan Universiteit Gent geschonken


 

 

 

Naar aanleiding van het 200-jarige jubileum van de Universiteit Gent heeft het gewest Oost- en Zeeuws Vlaanderen een borstbeeld van Willem I geschonken aan de universiteit. Willem I stichtte in 1817 zowel de toenmalige Rijksuniversiteit Gent als de Rijksuniversiteit Luik. Waarom schonk de Orde een borstbeeld?

 

 

 

Er is een Princegeschiedenis verbonden aan dit borstbeeld. In oktober 2015 organiseerde het gewest Oost- en Zeeuws Vlaanderen de Algemene Ledendag  te Gent met als thema 'Willem I. Koning van Noord en Zuid'. 2015 was immers de tweehonderdste verjaardag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het programma werd de betekenis van Willem I belicht voor het onderwijs en de havenuitbouw in de Gentse regio. Tevens kwam de actuele Nederlands-Vlaamse samenwerking aan bod.

 

Icoon Algemene Ledendag

 

Het organisatiecomité had toen zijn oog laten vallen op een mooi bronzen borstbeeld van de hand van de Nederlandse kunstenares Ellen Wolff. De kunstenares gaf het beeld in bruikleen en het stond als een icoon mooi opgesteld, zowel in de opera als in de aula, waar de academische zittingen en de feestelijke evenementen plaats vonden. In de aula werden de deelnemers aan de ALD ontvangen door de toenmalige rector Anne de Paepe, die een lezing hield met als titel: 'Universiteit Gent toen en nu'.

 


 

De onthulling van het borstbeeld door voormalig rector Anne De Paepe,
rector Rik Van de Walle en Orde-President Godelieve Laureys.

 

Royaal jubileumgeschenk

 

Nadien werd het plan opgevat door het gewest Oost- en Zeeuws Vlaanderen om het borstbeeld aan te kopen en aan de Universiteit Gent te schenken ter ere van haar 200-jarig jubileum. De Universiteit Gent heeft  een luisterrijk moment uitgekozen voor de overhandiging van het beeld. Het werd op 21 december onthuld op het slotevenement U4U van het jubileumjaar 2017. Bij die gelegenheid hield gewestpresident Jan de Waele een warme toespraak, waarin hij de Orde van den Prince voor een aandachtig luisterend auditorium karakteriseerde. In zijn dankwoord bracht rector Rik van de Walle hulde aan dit initiatief en drukte hij zijn waardering uit voor de Orde van den Prince. Hij beklemtoonde de maatschappelijke betrokkenheid van de universiteit en stelde dat Willem I in die zin een lichtend voorbeeld was geweest.

 

 


President Godelieve Laureys, prorector Universitair Gent Anne de Paepe, kunstenares Ellen Wolff en Johan Beke, secretaris Gent I bij de installatie van het borstbeeld in de aula.

 

 

 

Nis in de aula

 

Enkele weken later kreeg het beeld zijn definitieve plaats in een nis in de aula van de Gentse universiteit. Daar zal het beeld continu, als band met het verleden, de aandacht vestigen op het ontstaan en de wordingsgeschiedenis van de universiteit. De plaquette werd aangebracht in het bijzijn van de kunstenares en de prorector. Het gewest Oost- en Zeeuws Vlaanderen zette daarmee als het ware de kroon op het werk, letterlijk en figuurlijk.

 

Jan de Waele, gewestpresident Oost– en Zeeuws-Vlaanderen

Godelieve Laureys, President

 

Luc Taerwe, voorzitter Gent 1, Jan de Waele, gewestpresident Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, Godelieve Laureys, President, Germaan van Verdeghem, voormalig gewestpresident en Ivo Verhaeghe, voorzitter organisatiecomité Algemene Ledendag 2015.

 

 

 

Foto's: Marie-Claire Van der Donckt en Hilde Christiaens (UGent)


ReactiesTerug naar overzicht »