over den prince

Over den Prince


De naam van de Orde verwijst naar Willem van Oranje, de Zwijger (1533 -1584), de vorst die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden.  Voor de stichters van de Orde symboliseerde Willem de trouw aan de Nederlandse  taal en cultuur, in een België dat toen nog sterk gedomineerd werd door een Franstalige elite. 

 

Daarnaast werd Willem ook gezien als een voorbeeld van verdraagzaamheid. Het schipperende optreden van Willem van Oranje in een periode van woelige godsdienstoorlogen bezorgde hem onder de stichters van de Orde een haast iconische reputatie van gematigdheid en tolerantie.  Zijn handelen werd gezien als een schoolvoorbeeld voor het overbruggen van scherpe politiek-ideologische tegenstellingen die tegelijk toch ook een ontvoogding van bestaande machtsstructuren mogelijk maakt.

 

 

De stichters van De Orde van den Prince hebben in Willem van Oranje een bron van inspiratie gezien.